جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان آذربایجان شرقی(آزمایشی)

استان آذربایجان شرقی
   
 
  • راهنمای سریع ارباب رجوع

   راهنمای سریع ارباب رجوع

   مراجعه کننده محترم:

   سهولت دردسترسی به خدمات سازمان صنعت،معدن وتجارت درسه بخش صنعتی، معدنی وتجاری، بازرسی ، آگاهی ازنوع خدمت ونحوه دریافت آن ازطریق بخشهای ذیربط ازاهمیت بالایی برخودارمی باشد .بدین منظورپیشنهاد می گردد قبل ازانجام هرکاری موارد ذیل بررسی وبه صورت کامل مطالعه گردد:

   1- آشنایی باوظایف وزارت صنعت،معدن وتجارت

   2- آشنایی باخدمات دستگاه

   3- آشنایی بافهرست خدمات وفرایندهای سازمانی الکترونیکی

   4- مراجعه به زیربخشهای سازمان صنعت،معدن وتجارت

   5- کلیک برروی عنوان خدمت ارائه شده ودریافت خدمت مورد انتظار با توجه به مطالعه وبررسی:

   - نحوه فرایندانجام کار خدمت موردنیاز

   - قوانین ومقررات مرتبط باخدمت مربوطه

   - مدارک موردنیازجهت دریافت خدمت

   - مکان ارائه خدمت

   جهت هرگونه رفع مشکل،سوال و یا پرسش دررابطه با نحوه دریافت خدمت می توانید با کارشناسان میزخدمت این سازمان باشماره تلفنهای   33309814   و   3-35242861   تماس حاصل فرمائید

    

   فایل پیوست
مجموع بازدیدها : 3,166,766
تعداد بازدید امروز : 1,309
آخرین به روزرسانی : 13:32  1398/01/31