جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان آذربایجان شرقی(آزمایشی)

استان آذربایجان شرقی
   
 
  • اداره امور معادن

   اداره امور معادن

   حسین عابدی

   رئیس اداره امور معادن

   شرح وظایف اداره امور معادن :

   -اخذ مدارک لازم از متقاضیان اکتشاف و بررسی و تطبیق با کالک و صدور مجوزهای موقت

   - صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل قانونی، معرفی مسئول فنی، ارائه طرح اکتشاف، ارائه پاسخ استعلام ارگانهای ذیربط

   - انجام میله گذاری و کنترل محدوده های اکتشافی پس از وصول درخواست کتبی دارنده مجوز با تایید نظام مهندسی معدن

   - رسیدگی به تقاضای اعطای تسهیلات متقاضیان دارندگان پروانه اکتشاف و معرفی به وزارت متبوع

   - انجام بازدید های نظارتی از محدوده های اکتشافی در طول دوره پروانه صادره جهت کنترل اجرای عملیات اعلام شده در پروانه های اکتشاف

    

   - بررسی گزارشات پایانی اکتشاف و صدور گواهینامه کشف برابر دستورالعمل های صادره

    

   -بازدید از معادن وذخایر معدنی ونظارت بر امر استخراج و ارائه روشهای اصولی استخراج براساس اصول فنی و ایمنی و روشهای بهینه وتهیه گزارشات لازم

    

   -بررسی و تهیه گزارشهای لازم بمنظور شناخت منابع معدنی استان

    

   -بررسی و اظهار نظر در زمینه توصیه مواد ناریه با هماهنگی حراست سازمان ، ماشین آلات ، وام و ... جهت معادن

    

   -نظارت مستمر بر معادن بمنظور جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی

    

   -صدور پروانه بهره برداری مجوز برداشت

    

   -تهیه و تنظیم آگهی های مزایده معادن و معادن متروکه وتهیه شناسنامه معدن

    

   -برگزاری کمیسیونهای معدنی شامل : مزایده ، واگذاری ، تخلفات ، ماشین آلات ، مسئولین فنی

    

   -راهنمایی بهره برداران معادن وبازدید از معادن جهت نظارت بر نحوه بهره برداری

    

   -برآورد میزان استخراج از معادن بمنظور محاسبه و وصول حقوق دولتی

    

   -انجام بررسی های لازم جهت تعیین نواقص موجود در معادن وپیگیری جهت رفع آنها

    

   - تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات معادن جهت ارایه به واحدهای ذی ربط

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

    

   آدرس : خیابان ششگلان  - کوی داش دربند – سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجانشرقی

   شماره تلفن : 3-35242861-041

    

مجموع بازدیدها : 3,166,817
تعداد بازدید امروز : 1,360
آخرین به روزرسانی : 13:32  1398/01/31