جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان آذربایجان شرقی(آزمایشی)

استان آذربایجان شرقی
   
 
  • آگهی مزایده عمومی معادن، گواهی کشف، مجوز برداشت، پروانه و محدوده‌های اکتشافی استان آذربایجان شرقی

   کد اطلاعیه: 304738
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
   تعداد بازدید: 2374

   آگهی مزایده عمومی معادن، گواهی کشف، مجوز برداشت، پروانه و محدوده‌های اکتشافی استان آذربایجان شرقی

    

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در نظر دارد معادن و محدوده‌های اکتشافی را به شرح جداول پیوست را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط که صلاحیت فنی و مالی آن‌ها احراز گردیده، واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از روز دوشنبه مورخ 19/11/94 لغایت پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 28/11/94 جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد مزایده به نشانی: تبریز – خ ششگلان-داش دربند مراجعه، اسناد و مدارک موردنیاز را تهیه و پس از تکمیل، مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 28/11/94 در پاکت لاک و مهرشده به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهاد واصله با لحاظ مصالح خود، مختار است. ضمناً به پیشنهادات ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، فاقد امضاء، بدون سپرده تضمین شرکت در مزایده، خارج از شرایط مزایده و درخواست‌های ارائه‌شده بعد آر وقت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. سپرده شرکت در مزایده به‌صورت ضمانت‌نامه معتبر از بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، قابل‌ذکر است گشایش اولیه پاکت‌ها در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 28/11/94 توسط کمیسیون مزایده خواهد بود، که واجد شرایط را به کمیته تشخیص صلاحیت فنی ارجاع داده تا پس از احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان، گشایش نهائی قیمت‌ها انجام پذیرد. در ضمن تاریخ گشایش پاکت قیمت‌ها در همان جلسه توسط کمیسیون اصلی به اطلاع شرکت‌کنندگان در مزایده خواهد رسید. حضور پیشنهاددهندگان در هر دو جلسه کمیسیون مزایده آزاد می‌باشد. لازم به ذکر است کلیه هزینه درج آگهی‌ها و انجام مراحل مزایده به عهده برندگان مزایده می‌باشد.

   ضمناً در راستای تکریم مزایده گران محترم، علاوه بر امکان تهیه حضوری اسناد و مدارک مزایده از طریق دبیرخانه سازمان، کلیه مدارک، اسناد، فرم‌ها، نقشه‌ها و متن جلد پاکت‌ها در سایت سازمان بارگذاری گردیده و مزایده گران می‌توانند بدون مراجعه حضوری، متن تعیین‌شده را در پشت پاکت‌های الف، ب و ج درج و پس از تکمیل اطلاعات و گذاشتن اسناد، آن را تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. (تذکر مهم: درج اسم پاکت‌ها (پاکت الف، پاکت ب و پاکت ج) روی جلد آن ها الزامی است).

    

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

    

    

مجموع بازدیدها : 3,228,040
تعداد بازدید امروز : 2,080
آخرین به روزرسانی : 11:24  1398/02/30