X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۱۶ ۴۵۲۸
چچ

منشور سازمان

منشور اخلاقی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

 1. در همه حال خدا را ناظر بر امور دانسته و انجام کار ارباب رجوع را بر هر کار دیگری ترجیح دهیم.
 2. درجایگاه ومسئولیت خویش با حفظ کرامت وحرمت انسانها،تکریم شهروندان وجلب رضایت ارباب رجوع نسبت به انجام امورمحوله‌جدی باشیم.
 3. براساس توصیه قرآن کریم «والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس» در مقابل عصبانیت ارباب رجوع شکیبائی و آرامش را برگزینیم .
 4. درانجام وظیفه وراهنمایی وپاسخگوئی به مراجعین به اندازه‌ای با جدیت و علاقه رفتار کنیم تا مراجعه کننده در لحظه دریافت خدمات، انگیزه ما را در خدمت به خود با تمام وجود لمس نموده واحساس نماید که متصدیان امر در حل مشکلات و انجام امور فعال ، توانمند و با انگیزه هستند.
 5. تلاش کنیم که با اطلاع رسانی لازم و شفافیت امور و پرهیز از ابهام و ایهام گویی شرایط را به گونه‌ای آوریم که از ایجاد زمینه برای شایعه سازی پیشگیری شود.
 6. درایجاد فضای مطلوب جهت افزایش اطمینان ارباب رجوع کوشش نموده و فرهنگ پاسخگو بودن به مردم و سرعت و دقت در ارائه خدمات به آنان را وظیفه خود دانسته و فضای مراوده به آنان را به گونه‌ای ایجاد نمائیم که حاکی از ارتباط متقابل و اطمینان کامل باشد.
 7. از تشریفات غیراصولی و زائد در ارائه خدمات به مراجعین پرهیز نموده و در همه حال برای ارباب رجوع نقش مشاور را داشته و حتی الامکان تا حصول نتیجه نهایی با او همراهی می‌نماییم.
 8. حضور به موقع ، انجام امور در وقت معین، رعایت قوانین و مقررات و دقت در کار را سر لوحه کار خود قرار دهیم.
 9. از مظاهر فساد اداری نظیر تبعیض، سفارش و از پذیرش هرگونه هدیه تحت هر عنوان جداً اجتناب نماییم.
 10. مراجعه کنندگان در اغلب اوقات آئینه خوبی برای نشان دادن نحوه کار ما هستند بنابراین به انتقادات و پیشنهادات آنها با دید مثبت و سازنده توجه نماییم.
 11. اگر خدمتی برای ارباب رجوع انجام می‌دهیم آن را بزرگ ننموده و منتی بر وی نگذاریم و این خدمت را یک وظیفه دانسته و احساس مسرت داشته باشیم.
 12. برخورد ما باارباب رجوع همیشه با لبخند همراه بوده و بدون درنظرگرفتن موقعیت اجتماعی وی، باید روابط و مناسبات خوبی با او داشته باشیم.
 13. برای وقت ارباب رجوع ارزش قایل هستیم. لذا سرعت عمل در پاسخگویی و راهنمایی لازم برای به حداقل رسانیدن زمان انجام، کار لازم و ضروری است.
 14. به منظور ارتقاء ‌سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به مراجعین در تجهیز خود به اطلاعات، دانشها و مهارتهای روز در راستای نیل به اهداف سازمانی و انجام بهتر وظایف جدی باشیم.
 15. در رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه بکوشیم و از ارائه مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند خودداری نماییم.
 16. در صورتیکه درباره مطالبی علم و آگاهی کامل نداشته باشیم از اظهارنظر اجتناب نموده و پاسخ صحیح را پس از مشورت با کارشناسان خبره و اهل فن ارائه نماییم.
 17. صمیمی بوده واز تضعیف آنان درمحیط اداری خودداری نموده وهمیشه باظاهر مرتب وآراسته درمحل کارحاضر شویم.
 18. همه افراد جامعه قابل احترام هستند و انتظار دارند که خویشتن را ارزشمند ببینند و این ارزشمندی بر پایه‌ای محکم استوار می‌باشد و پابرجاترین و سالم ترین عزت نفس بر پایه احترامی که مستحق آنیم استوار است نه براساس شهرت یا آوازه ظاهری و تملق‌ها.
 19. رفتارمان مؤید و تقویت کننده گفتارمان باشد و از دادن هرگونه وعده و وعید و ایجاد حق باتوجه به مشکلات و محدودیتهای اداری خودداری نمائیم و در صورت امکان در پاسخگویی مستندات قانونی و اداری را مدنظر قرار دهیم.
 20. باورها و ارزشهای اخلاقی فوق تعیین کننده نوع رابطه انسانی ، عاطفی و اسلامی است که ما با ارباب رجوع برقرار می‌کنیم و بر ضرورت انجام آن تأکید داریم و معتقدیم که انعکاس اعمال ما در ارائه خدمت صادقانه و خالصانه به مراجعین محترم علاوه بر بازتاب دنیوی ذخیره آخرتمان خواهد شد زیرا عبادت به جز خدمت خلق نیست.
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.5287987391154
Query time: 1.6659042040507