X
پنجشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۱۳ ۳۸۸۸
چچ

اداره بازرگانی خارجی

محمدنقی هنربر

رئیس اداره بازرگانی خارجی

شرح وظایف اداره بازرگانی خارجی :

-برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزواعزام و پذیرش هیئت های تجاری وبازاریابی
-برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزو برگزاری نمایشگاههای
تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای صادراتی مورد نظر استان
-انجام
فرایندعضویت وبه روز رسانی صادر کنندگان استان در بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور
-انجام خدمات رسانی در زمینه بازاریابی وامورمربوط به توسعه صادرات

-تهیه وارائه بولتن های آماری به صورت دوره ای وگزارشات کاربردی حوزه های بازاریابی وتوسعه صادرات
-انجام کلیه امور مربوط به پذیرش
پرونده های جوایز صادراتی، محاسبه وپرداخت جوایز و اطلاع رسانی وراهنمایی ارباب رجوع وهمچنین محاسبه و پرداخت یارانه حمل و نقل کالاهای صادارتی
-
انجام فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط
-برنامه ریزی
واجرای دوره های آموزش حوزه تجارت خارجی
-حمایت و کمک به ایجاد و توسعه
وتکمیل پایانه های صادراتی استان
-حمایت از ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات
در استان
-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه نمایشگاههای تخصصی کالا و
خدمات در استان
-پیگیری وهماهنگی برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات
استان
-حمایت و کمک به طرحها و پروژهای تحقیقاتی موثر در توسعه
صادرات
-پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات کمیته پایش تجارت خارجی ومیزهای
کالایی

-بررسی ، تایید و تمدید کارتهای بازرگانی ارسالی از اتاق بازرگانی وصنایع معادن ، تمدید ثبت نام عضویت، ثبت زمینه فعالیت دارندگان کارت بازرگانی و...

-رسیدگی به امور مربوط به تعاونیهای

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 7.5636005401611
Query time: 1.3369620641073