X
دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۳۰ ۶۶۵
چچ

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی

سازمان صنعت معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی متعهد است که حریم شخصی کاربران خود را حفظ نماید. بدین منظور خود را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی مورد نیاز در جمعآوری و حفاظت دادهها، میداند. * مشاهده صفحات وبسایت ما نیازمند دادن اطالعات از سوی کاربران نمیباشد، اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات بصورت الکترونیکی و تکمیل بعضی فرمهای پورتال مستلزم دریافت اطالعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطالعات این خدمات به شما ارائه می گردد .

این اداره کل در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطالعات شخصی شما میباشد و به هیچ وجه اطالعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمیکند )غیر از حکم قضایی مراجع ذیصالح( . در ادامه اقالم اطالعاتی مورد نیاز و نحوه جمعآوری و کاربرد آنها به اجمال بیان شده است.

ما حفظ امنیت اطالعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهم می دانیم و در پورتال خود از سیاست های امنیتی و فناوری هایی استفاده می کنیم که برای محافظت از اطالعات شخصی طراحی شده اند. همچنین از روش ها و دستورالعمل های امنیتی سختی که قوانین حفظ حریم خصوصی کاربران به آنها نیاز دارد، پیروی می کنیم. این روش های محافظتی ذخیره سازی ، استفاده و انتشار همه اطالعات شما را در بر می گیرد و از دسترسی و استفاده غیر مجاز از این اطالعات جلوگیری می کند.

در بخش پیوندها، پیوندهای فعال به وب سایت های دیگر وجود دارد که متعلق به سازمان های دیگر هستند. این وب سایت ها قوانین و کوکی های مختص خودشان را دارند که ما پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از این وب سایت ها آنها رامطالعه کنید.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.2108845710754
Query time: 0.52038335800171