X
دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۲ ۱۷۳
نوع مناقصه/مزایده:
طبقه بندی: معدن
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان شرقی

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان شرقی

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان شرقی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در نظر دارد واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده های اکتشافی استان را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

  • زمان انتشار اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت روز پنجشنبه مورخه 09/05/99 می باشد.
  • مهلت دریافت اسناد از مورخ 09/05/99 تا ساعت 14 مورخه 20/05/99 و تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
  • مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از مورخ 20/05/99 تا ساعت 14 مورخه 02/06/1399 و تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد .
  • پیشنهاد دهندگان بایستی ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی بابت تضمین شرکت در مزایده را بصورت فیزیکی مطابق انچه در اسناد ذکر شده است حداکثر تا ساعت 13:30 مورخه 02/06/99 به آدرس: تبریز خیابان ششگلان-کوی داش دربند سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجانشرقی دبیرخانه حراست –-کدپستی 5136735991 تحویل دهند .
  • تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت 14روز سه شنبه مورخه 03/06/1399 در محل سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی آدرس مذکور خواهد بود.

  • کلیه مراحل برگزاری مزایده به غیر از پاکت الف(حاوی تضمین شرکت در مزایده) صرفا\" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد .
  • علاقمندان به شرکت در مزایده که قبلا در این سامانه ثبت نام نکرده اند میتوانند جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی با شماره های 41934-021 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام-پروفایل مزایده گر موجود است.

* جهت رعایت موازین بهداشتی کلیه مراحل برگزاری مزایده معادن استان از طریق سامانه ستاد ایران انجام خواهد گرفت و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

سازمان برگزار کننده:
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی   تست   سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی   معاونت معدن سازمان صنعت معدن و تجارت استان  
حوزه مناقصه/مزایده: مزایده معادن
تاریخ انتشار: پنجشنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: استان آذربایجان شرقی
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: سنتی
مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهاد: یکشنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
فایل های مرتبط